Installaties in dienst genomen vanaf 14 juni 2015

Nieuwe zonnepanelen van max. 10kW die gekeurd worden op 14 juni 2015 of later, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Op 4 juni werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het gaat om het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling.

Voor installaties gekeurd vanaf 14 juni 2015 dienen er geen meldingen bij de VREG te gebeuren, enkel de NETbeheerder dient men op de hoogte te brengen van de installatie. (De netbeheerder moet immers weten welke installaties er waar op zijn net zijn aangesloten, voor de veiligheid en de correcte netuitbating.)

bron: http://www.vreg.be/nl/installaties-dienst-genomen-vanaf-14-juni-2015

Heb ik recht op groenestroomcertificaten ?

groenestroomcertificatenDe laatste tijd stellen veel klanten en niet klanten de vraag of hun installatie recht geeft op groenestroomcertificaten.

Volgende informatie kunnen wij u hierover geven:

Lees meer...

Een bezoekje waard!

Kom tijdens onze opendeurdagen kennis maken met onze kwaliteitsvolle producten, ervaar met al uw zintuigen dat onze materialen van top kwaliteit zijn.

Opendeurdagen

Timelapsevideo - Plaatsing zonnepanelen 40 CIS panelen - Solar Frontier

Een kleine impressie hoe een zonnepaneelinstallatie van 40 CIS panelen - Solar Frontier wordt geplaatst.

Regeerakkoord - Netvergoeding

Stijgiende energieprijs

De media zorgde wederom voor veel ongerustheid bij geïnteresseerden in zonne-energie.
Bij Aetec doen wij dan ook het nodige om iedereen van de meest accurate informatie te voorzien. 

We zitten allemaal met veel vragen, hoe zit het met de netvergoedingen, gaan we zwaar belast worden, wie gaat er belast worden, hoe zit het met de 6% BTW die we nu op onze elektriciteit betalen, ...

Lees meer...