Vlaamse regering verhoogt premies voor zonneboilers

home 3 zonneboiler - premie 2012 Die premie gaat van 200 naar 550 euro per vierkante meter. Op die manier wordt de terugverdientijd van een zonneboiler teruggebracht van 20 naar 10 jaar en de Vlaamse regering voorziet voortaan ook een renteloze lening voor mensen met een laag inkomen die energiebesparende maatregelen willen nemen.

Lees meer...

Nieuw op Batibouw 2012: Condensatieketel + zonnepanelen = microwarmtekracht

lijst 4 microwarmtekracht - wisphergen 2012 wordt het jaar van de microwarmtekrachtkoppeling: daar is Electrotech met de Whispergen-technologie van overtuigd. Electrotech presenteert het systeem op aardgas op Batibouw 2012. 
Het WKK-microsysteem kan standaard worden aangesloten op het gas- , het water- en het elektriciteitsnet

Lees meer...