Disclaimer


Gebruikers die deze site bezoeken en zich al dan niet registreren, verklaren zich akkoord met de bepalingen van het onderstaand wettelijk bericht.


Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over AETEC, Beersebaan 120 unit 10, 2275 Gierle in Belgiƫ, over haar filiaal en over haar respectieve activiteiten.

Alhoewel AETEC zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert AETEC niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is. AETEC kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie. AETEC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de site en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Het copyright van deze site behoort tot AETEC maar de website is gratis toegankelijk voor het publiek.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van deze site:

Voor zover AETEC naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.