De grond-water-warmtepomp: vernuftig, ecologisch en voordelig

Hoe werkt een grond-water-warmtepomp?

Deze warmtepomp haalt, zoals de naam het zelf zegt, warmte uit de bodem. De bodem slaat immers ook warmte van de zon op. En vanuit de diepe ondergrond komt er ook warmte naar boven uit het magma (heel heet, vloeibaar gesteente dat zich onder het aardoppervlak bevindt). U kunt voor een horizontale collector kiezen of voor verticale sondes om de warmte via een ondergronds buizennetwerk naar boven te halen. De grond-water-warmtepomp kan zowel voor een nieuwbouw als voor een bestaande woning gebruikt worden.

De grond-water-warmtepomp met horizontale bodemcollector

Bij dit type warmtepomp wordt een buizensysteem aangelegd onder uw tuin op een diepte van circa 80-100 cm. Vanaf deze diepte is de grond vorstvrij. De benodigde grondoppervlakte is afhankelijk van het benodigde vermogen van uw warmtepomp en de grondsoort. Niet elke tuin leent zich hiervoor omdat je een aanzienlijk grondoppervlak nodig hebt. Het aanleggen van een gesloten horizontale bodemcollector is vergunningsvrij.

Warmtepomp grond-water

Uw voordelen:

  • Vrij constant rendement
  • De koelvloeistof wordt hergebruikt
  • Graafwerken zijn minder duur dan voor een verticaal buizenstelsel
  • Natuurlijke koeling in de zomer is mogelijk

Overtuigd van de voordelen van een warmtepomp? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

De grond-water-warmtepomp met verticale bodemcollector

Bij dit type warmtepomp worden in een of meerdere boorgaten kunststofslangen aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de bodemgesteldheid die per locatie verschilt, stelt een gespecialiseerd boorbedrijf het benodigde aantal putten en de diepte ervan vast. Gemiddeld bedraagt de diepte van een boorput 40 tot 160 meter. Voor het boren is vaak een vergunning nodig.

warmtepomp met verticale bodemcollector

Uw voordelen:

  • Vrij constant en hoog rendement
  • De weersomstandigheden hebben nauwelijks invloed op het rendement
  • De warmte kan op een relatief klein grondoppervlak worden onttrokken


Overtuigd van de voordelen van een warmtepomp?