Regeerakkoord - Netvergoeding

Stijgiende energieprijs

De media zorgde wederom voor veel ongerustheid bij geïnteresseerden in zonne-energie.
Bij Aetec doen wij dan ook het nodige om iedereen van de meest accurate informatie te voorzien. 

We zitten allemaal met veel vragen, hoe zit het met de netvergoedingen, gaan we zwaar belast worden, wie gaat er belast worden, hoe zit het met de 6% BTW die we nu op onze elektriciteit betalen, ...

In het regeerakkoord staat dan men de gratis 500kwH elektriciteit per gezin wil opheffen. Men zal de schuld bij de netbeheerders, 500 miljoen euro, ook willen recupereren bij de afnemers. 
Hoe dat men dat juist gaat doen is nog de vraag. 
Wel is zeker dat de nettarieven, en dus de elektriciteitsprijzen, voor iedereen zullen stijgen. Het is ook vrijwel zeker dat de 6% btw regel tegen einde 2015 zal worden afgeschaft.

Wat dus nu al vast staat, is dat de elektriciteitsprijs sterk zal stijgen.
Er is ook sprake dat men een netvergoeding wil invoeren voor bezitters van zonnepanelen. In principe is dat niet meer dan logisch, gezien men immers stroom van het net neemt en terug stroom op het net zet.
Probleem is echter hoe men dit regelde in het verleden. Als dit op een billijke manier wordt geregeld, aan bvb. 0,01€ per kWh, kunnen wij hier helemaal niets op tegen hebben. Het zou immers gek zijn van de regering en indruisen tegen hun eigen regeerakkoord, om een hoge netvergoeding voor eigenaars van zonnepanelen door te voeren. Men wil immers het aandeel van hernieuwbare energie in België sterk doen toenemen.

Conclusie van dit verhaal: een zonnepaneel installatie blijft een zeer goede investering waarbij men zich energie-onafhankelijk maakt en zijn bijdrage aan het milieu doet. Bel ons gerust voor meer vragen. Zonnige groeten van het Aetec team