Installaties in dienst genomen vanaf 14 juni 2015

Nieuwe zonnepanelen van max. 10kW die gekeurd worden op 14 juni 2015 of later, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Op 4 juni werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het gaat om het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling.

Voor installaties gekeurd vanaf 14 juni 2015 dienen er geen meldingen bij de VREG te gebeuren, enkel de NETbeheerder dient men op de hoogte te brengen van de installatie. (De netbeheerder moet immers weten welke installaties er waar op zijn net zijn aangesloten, voor de veiligheid en de correcte netuitbating.)

bron: http://www.vreg.be/nl/installaties-dienst-genomen-vanaf-14-juni-2015