Waar kan ik terecht met mijn defecte zonnepanelen?

Vanaf 1 juli dient iedereen die nieuwe zonnepanelen installeert een recyclagebijdrage te betalen. Deze bijdrages, die in een fonds terecht komen, zullen gebruikt worden voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen. Zonnepanelen bevatten heel wat kostbare materialen die perfect te recycleren zijn.
De recyclagebijdrage is vergelijkbaar met de recupelbijdrage op elektronische apparaten.

Alle zonnepanelen, ook diegene die reeds al enkele jaren hun dienst bewijzen, moeten door de instanties kosteloos worden ingezameld, er is dus een terugnameplicht.

Deze bijdrage, nu vastgelegd op 4,00€ per paneel, moet ervoor zorgen dat later, wanneer zonnepanelen in grote mate zullen worden afgedankt, de recyclage nog steeds gefinancierd kan worden.

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij onze partner PV Cycle.