Nieuw op Batibouw 2012: Condensatieketel + zonnepanelen = microwarmtekracht

lijst 4 microwarmtekracht - wisphergen 2012 wordt het jaar van de microwarmtekrachtkoppeling: daar is Electrotech met de Whispergen-technologie van overtuigd. Electrotech presenteert het systeem op aardgas op Batibouw 2012. 
Het WKK-microsysteem kan standaard worden aangesloten op het gas- , het water- en het elektriciteitsnetmed pic microwarmtekracht - wisphergen
2012 wordt het jaar van de microwarmtekrachtkoppeling: daar is Electrotech met de Whispergen-technologie van overtuigd. Electrotech presenteert het systeem op aardgas op Batibouw 2012.

De micro-warmtekrachtkoppeling van WhisperGen bestaat uit een Stirlingmotor die met aardgas of propaan (binnenkort) wordt gevoed. Wanneer je de verwarming aanzet of warm water verbruikt, slaat de motor aan. Deze motor drijft een wisselstroomgenerator aan die de mechanische energie in elektriciteit omzet. De overtollige warmte van deze motor wordt vervolgens gerecupereerd om uw huis te verwarmen en om uw warm water op temperatuur te brengen. De geproduceerde elektriciteit kunt u zelf verbruiken of teruggeven aan het distributienet. De WhisperGen werkt zoals een klassieke condensatieketel, maar dan met het bijkomende voordeel dat die ook nog eens elektriciteit produceert.
Het systeem is even groot als een standaardverwarmingstoestel en functioneert heel stil. De WhisperGen werkt zoals een klassieke condensatieketel. Het WKK-microsysteem kan standaard worden aangesloten op het gas- , het water- en het elektriciteitsnet.

bron: http://www.hln.be