Nieuws | Aetec

Wanneer is mijn huis ouder dan 10 jaar?

Huis ouder dan 10 jaar

De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd. In principe is dit van dag tot dag te tellen. Wanneer uw woning vóór 1 januari 2007 voor het eerst bewoond werd, wordt uw woning geacht meer dan 10 jaar oud te zijn in 2016.

Recente berichten