Voor particulieren en bedrijven

Verticale captatie

Energie via geothermie.

Grond-water warmtepomp, verticale captatie

De bodem slaagt warmte, afkomstig van de zon, op. Deze warmte komt vanuit de diepe ondergrond naar boven. De warmtepomp -grond-water- haalt warmte uit deze bodem. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een horizontale collector (horizontale captatie) of van verticale sondes (verticale captatie). De grond-water warmtepomp wordt zowel bij nieuwbouw als renovaties toegepast.

Principe

Bij verticale captatie worden één of meerdere boorgaten gemaakt waarin kunstofslangen aangebracht worden. Deze sluiten aan op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal borigen is afhankelijk van het vereiste verwarmingsvermogen (of vermogen van de warmtepomp) en de bodemgesteldheid. Deze laatste kan variëren per locatie. Een gespecialiseerd boorbedrijf stelt het aantal putten en de diepte vast. Voor het boren van de putten is een vergunning nodig!

Voordelen

  • vrij constant en hoog rendement
  • weersomstandigheden hebben nauwelijks invloed op het rendement
  • warmte kan op een relatief klein grondoppervlak onttrokken worden
  • groter koelvermogen in de zomer tov horizontaal concept

Plan je afspraak met één van onze adviseurs !

Aetec staat voor..