Drukgevulde zonneboilers

Minder ecologisch

Drukgevulde zonneboilers, met water-glycolmengsel

Drukgevulde systemen werken met een water-glycolmengsel dat vorstbestendig is tot maximaal -20°. Zodra de collector warmer is dan het vat, start de circulatiepomp op. Het boilervat moet dus juist gedimensioneerd zijn t.o.v. het collector oppervlak. Zoniet wordt de vloeistof in het systeem te warm en wordt de drukopbouw te groot. De vloeistof wordt dan oververhit of de overdrukventielen gaan open.

Kenmerkend voor deze systemen is de complexiteit: overdrukventielen, ontluchters,… Glycol verliest doorheen de jaren zijn vorsteigenschappen. Daarom moet het glycol iedere 4 jaar gecontroleerd worden en mogelijk vervangen. Een drukgevuld systeem is dus niet onderhoudsvrij.

Plan je afspraak met één van onze adviseurs !

Aetec staat voor..

Scroll to Top