De zonneboiler: een vernuftig systeem

Hoe werken zonneboilers?

Een zonneboiler is een systeem dat bestaat uit een warmwaterboiler en een zonnecollector. Deze zonnecollector zet de straling van het zichtbare licht van de zon direct om in warmte.

Als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonneboilers werken op dezelfde manier. Het opgewarmde water in de buizen in de collector wordt verpompt en bewaard in een geïsoleerd voorraadvat: de boiler. Als de temperatuur in de buizen hoger is dan in de boiler zet een regeleenheid de pomp aan. Zo koelt het koude water van de boiler de zonnecollector en wordt de boiler door het warme water van de zonnecollectoren verwarmd. Wanneer de zonnecollector en de boiler bijna dezelfde temperatuur hebben, schakelt de regeleenheid de pomp uit. Zo is er steeds warm water beschikbaar, al schijnt de zon zwak of helemaal niet. Zelfs in de winter, als de zon maar een paar uur schijnt, kan zo'n boiler voldoende warm water produceren. Sommige systemen leveren ook een bijdrage aan de ruimteverwarming.

afbeelding werking zonneboiler

Verschillende types zonneboilers

Er bestaan verschillende soorten zonneboilers met allemaal hun voor- en nadelen:


Bij elk type heb je keuze uit 2 types van collectoren:

De leegloop zonneboiler

De zonneboiler met leegloopsysteem, of drukloos systeem zoals het ook genoemd wordt, werkt uitsluitend met water. Als de temperatuur van de zonnecollector warmer is dan het water in het boilervat, dan start de pomp van de zonneboiler. Het koude water wordt  naar de zonnecollector gepompt en er komt warm water uit de collector in het boilervat.

Als het vat op temperatuur is (tussen 60 en 80 graden, afhankelijk van type systeem) valt de pomp uit en loopt al het water in het systeem terug naar het vat. Er blijft dus geen water of vloeistof achter in de collector.

De collector is beveiligd tegen oververhitting van het water: als het vat vol is, is er geen water meer aanwezig in het systeem. Dit zonneboilersysteem is ook beveiligd tegen vorst aangezien de pomp ook pas opstart als de temperatuur in de collector minimaal 20-25 graden is.  En omdat er geen drukopbouw is in het systeem, komen er ook geen ontluchters en overdrukventielen aan te pas.

Bij Aetec installeren we uit ecologisch aspect vooral leegloop zonneboilers omdat deze werken met water en niet met vervuilende glycol.

Voordelen:

  • Snel geplaatst en geïnstalleerd
  • Geen risico op bevriezing of oververhitting
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Milieuvriendelijk


Wilt u meer informatie over de geschikte zonneboiler voor uw project?

Drukgevulde zonneboilers

Deze zonneboilers werken met een water-glycolmengsel. Dit mengsel is vorstbestendig tot -20 graden. De circulatiepomp start op als de collector warmer is dan het vat. Belangrijk is dat het boilervat juist gedimensioneerd is t.o.v. het collector oppervlak zodat de vloeistof in het systeem niet te warm wordt en de drukopbouw niet te groot wordt zodat de vloeistof niet oververhit of de overdrukventielen open gaan.

Deze systemen zijn complexer (overdrukventielen, ontluchters, …) en niet onderhoudsvrij. Glycol moet iedere 4 jaar gecontroleerd worden en mogelijk vervangen worden. Glycol verliest zijn vorsteigenschappen door de jaren heen.


Wilt u meer informatie over de geschikte zonneboiler voor uw project?

Zonneboilers met een vlakke plaat collector

Zonneboilers met vlakke plaat bestaan zowel in leegloop als drukgevuld. Vlakke plaat wil zeggen dat de collector bestaat uit vlakke panelen die er uitzien als veluxramen die inbouw of opbouw op het dak geplaatst worden.

Een vlakke plaat collector is grofweg een aluminium plaat met isolatie waardoor aluminium of  koper leidingen doorheen lopen. Een donkere glasplaat sluit de collector af en maakt ze waterdicht.

Wilt u meer informatie over de geschikte zonneboiler voor uw project?

Zonneboilers met vacuümbuis collectoren

Het werkingsprincipe van de vacuümbuiscollector is te vergelijken met een thermosfles. Twee glazen buizen, de een binnen de ander, zijn van elkaar gescheiden door een vacuüm. De binnenste buis warmt op. De warmte kan niet door het vacuüm ontsnappen: de warmte zit als het waren ‘gevangen’. De warmte wordt naar de zonneboiler of vloerverwarming gepompt met water als medium.

De vacuümbuiscollector wordt steeds meer toegepast en heeft vooral in een gematigd klimaat veel voordelen. Ook bij lage buitentemperaturen is bij voldoende zonneschijn extra verwarming van de boiler niet nodig. Vacuumbuis collectoren bestaan vooral in drukgevulde uitvoering met glycol, hierop zijn de vaccuümbuis collectoren van nSolmax en Solesta een uitzondering en werken deze volgens het leegloopsystemen en zijn ze dus glycolvrij.

Wilt u meer informatie over de geschikte zonneboiler voor uw project?