Voor particulieren en bedrijven

Reiniging zonnepanelen

Zonnepanelen schoonhouden? Slim plan!

Het is van cruciaal belang om zonnepanelen schoon te houden voor maximale energieopbrengst. Vergelijk het met het poetsen van je autoraam – zonder reiniging zou je niets kunnen zien. Je zonnecellen verdienen dezelfde aandacht, ze willen immers ook de zon zien!

Bij AETEC bieden we deze reinigings- en onderhoudsdiensten aan voor particulieren, Kmo’s en industriële installaties. We maken gebruik van osmosewater, het is als de beste shampoo voor je panelen, laat geen strepen achter en verwijdert moeiteloos vuil en stof. Zo blijven je panelen in topconditie, presteren ze optimaal en behoud je controle over je eigen energie, zonder een vuiltje aan de lucht.

Daarnaast controleren we ook de staat van de panelen en de volledige installatie. Zo bent u zeker van het maximale rendement van uw zonnepanelen.

Voordelen voor onze "Energie bazen"

Verhoogde energieopbrengst

Regelmatige reiniging kan de energieopbrengst van zonnepanelen met tot 15% verhogen. Dit betekent dat klanten besparen op hun energiefactuur en een hoger rendement op hun investering in zonnepanelen behalen.

Verlengde levensduur

Vuil en stof kunnen de panelen aantasten en hun levensduur verkorten. Reinigen helpt om de panelen in goede staat te houden en hun levensduur te verlengen. Dit bespaart klanten op de kosten van het vervangen van hun panelen.

Juiste expertise

Onze onderhoudsexperten zijn geschoold in het werken met zonnepanelen en omvormers. Ze zijn vertrouwd met de technische noden en eisen van een zonnepaneel installatie. Kunnen gebreken en afwijkingen gemakkelijk opsporen en volgen ook de juiste veiligheidsrichtlijnen voor te werken aan een elektrische installatie met gelijkspanning. Onderhoud aan zonnepanelen is meer dan een raam wassen.

Onderhoudsprijzen voor zonnepanelen.

De kostprijs voor de consument hangt af van het aantal panelen.

# panelen Prijs exclusief BTW Prijs incl. 6% BTW Prijs incl. 21% BTW
1-10 panelen €167 / installatie €177 / installatie €202 / installatie
11-20 panelen €225/ installatie €238/ installatie €272/ installatie
21-30 panelen €282 / installatie €299 / installatie €342 / installatie
31-40 panelen €340 / installatie €360 / installatie €411 / installatie
41-50 panelen €398 / installatie €421 / installatie €481 / installatie
51-60 panelen €455 / installatie €483 / installatie €551 / installatie
> 60 panelen prijs op aanvraag Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag

Voor woningen jonger dan 10 jaar wordt de prijs aangepast naar 21% BTW. 

Prijslijst voor extra's

Extra Prijs Omschrijving
Kortsmos €4 / paneel Korstmos is een hardnekkig mos dat moeilijk verwijderbaar is
Stelling tot 6m €95/ installatie Gebruik van stelling van 3 tot 6m
Spider tot 14,8m €335 / installatie Gebruik van Spider hoogtewerker van 6 tot 14,8m
Schaarlift tot 16m €510 / installatie Gebruik van schaarlift tot 16m

Vraag vrijblijvend informatie op via onze contactgegevens en laat u bijstaan door onze experten.

Inbegrepen bij een reiniging - onderhoud

Niet Inbegrepen bij een reiniging - onderhoud

Te voorzien door de eindklant

Wanneer zijn extra's nodig?

De extra’s moeten zeker worden voorzien in volgende gevallen. Indien wij van mening zijn dat er andere extra’s toch moeten worden aangerekend bij u zullen wij dit steeds met u bespreken.

Inname openbaardomein moeten steeds aangevraagd worden door de klant en zijn steeds ten kosten van de klant.

Korstmos
Korstmos heeft een typische ‘bloem’ vorm in vaak witte of groene kleur

Stelling tot 6m
Voor schuine daken waarbij het schuine dak begint boven de 2e bouwlaag (± 6m) is een rolstelling noodzakelijk.

Spider tot 14,8 m
Een Spider lift moet gebruikt worden voor schuine daken die beginnen boven de 3e bouwlaag (± 9m), of platte daken boven 3e bouwlaag tot en met boven 4e bouwlaag (± 12m). Voor hogere daken moet er overgegaan worden naar Hoogtewerker tot 16m.

Schaarlift tot 16 m
Voor daken boven 5e bouwlaag (± 16m) moet er gebruik worden gemaakt van een hoogtewerker tot 16m. Daken die een hoogte hebben hoger dan deze 16m moeten steeds technisch worden bekeken.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Zonnepanelen reinigingen
Deze Algemene Voorwaarden voor Zonnepaneelreiniging, zoals hieronder uiteengezet, vormen een aanvulling op
de Algemene Voorwaarden van AETEC. Op alle overeenkomsten met AETEC zijn de algemene voorwaarden van
AETEC van toepassing. Door akkoord te gaan met de offerte voor zonnepaneelreiniging, stemt u expliciet in met
de inhoud en toepassing van de algemene voorwaarden van AETEC.
www.aetec.be/algemene-voorwaarden/

Prijzen
Alle prijzen in de documentatie zijn vermeld in EURO (€) en zijn inclusief 6% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

Werktijden
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 08:00 uur en 17:00 uur. Afwijkingen van deze werktijden zijn enkel
mogelijk na overleg.

Water en elektriciteit
De opdrachtgever dient ons personeel toegang te verlenen tot water en elektriciteit die nodig zijn voor de
uitvoering van de werkzaamheden.

Toegang
Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op de afgesproken datum, zal de geplande interventie in rekening
worden gebracht. Ons personeel moet toegang hebben tot alle technische ruimtes. Indien bepaalde ruimtes
vergrendeld zijn, dient de opdrachtgever toegang te verlenen en/of sleutels te verstrekken. Indien toegang tot
de technische installatie niet mogelijk is, wordt het onderhoud stopgezet. De opdrachtgever is verantwoordelijk
voor het informeren van medebewoners. Indien het onderhoud niet aaneengesloten kan worden voltooid wegens
gebrek aan toegang, worden de kosten voor een vervolgbezoek in rekening gebracht. Wachttijden als gevolg van
ontoegankelijkheid worden eveneens in rekening gebracht.
Onderhoud kan worden uitgevoerd tot een hoogte van 3 meter. Indien de installatie zich op een grotere hoogte
bevindt, dient de opdrachtgever extra maatregelen te treffen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.
AETEC kan hiervoor de benodigde middelen leveren; de extra kosten hiervoor zijn vermeld in de offerte en zullen
worden doorberekend aan de eindklant.

Inname openbaar domein
Indien het nodig is om het openbaar domein in te nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zijn de
kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hier tijdig over geïnformeerd door
AETEC. Eventuele boetes als gevolg van onjuiste aanvragen worden eveneens in rekening gebracht.

Herstellingen
Eventuele herstellingen, aanpassingen of vernieuwingen van de installatie vallen buiten de scope van deze
overeenkomst. Herstellingen als gevolg van schade of storingen door externe factoren, zoals vogelnesten of
blikseminslagen, zijn niet inbegrepen in deze overeenkomst.