6% voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen en verlenging 6% afbraak en heropbouw

De wetgever heeft de tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw in
heel België, die voorzien was tot eind 2022, verlengd tot 31 december 2023.
Daarnaast wordt een tijdelijke btw-verlaging naar 6% ingevoerd vanaf 1 april
2022 tot 31 december 2023 voor het werk in onroerende staat dat bestaat uit
de levering met plaatsing van:

Het verlaagd tarief geldt enkel voor de technische installaties die voldoen aan
de benchmarks voor emissies die in diverse Europese regelgevingen
opgenomen zijn en is gekoppeld aan nog enkele andere voorwaarden.