De retroactieve premie voor warmtepompen is er

De Vlaamse regering keurde begin september een nieuwe premie goed voor eigenaars van warmtepompen. De retroactieve investeringspremie is een tegemoetkoming na het wegvallen van de terugdraaiende teller. Ze komt bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen die in juli lanceerde. Hieronder beantwoorden we veelgestelde vragen en vind je cruciale data terug.

Wanneer aanvragen?

Je hebt al een digitale meter

Elke eigenaar van een warmtepomp in combinatie met een digitale meter kan de retroactieve investeringspremie aanvragen vanaf 1 oktober 2021. De deadline ligt op 31 maart 2022 aanvragen. 

Je hebt nog geen digitale meter

Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). Uiteraard heb je in deze situatie wel al een warmtepomp geïnstalleerd.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is een specifieke som van € 1 163.

Moet ik ergens rekening mee houden?

 

De functie van het toestel speelt een rol

De bijkomende retroactieve investeringspremie geldt enkel voor warmtepompen die instaan voor de hoofdverwarming van een gebouw. Niet voor bijvoorbeeld warmtepompboilers, zwembadverwarming of voor warmtepompen die enkel voor koeling instaan.

Het is een aparte aanvraag

De retroactieve investeringspremie voor warmtepompen vraag je apart aan. Vroeg je dus eerder al de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan, moet je nu opnieuw een aanvraag indienen voor je warmtepomp.

Nog meer interessante premies

Premie voor sturing elektrische warmte

Door het wegvallen van de terugdraaiende teller en het afbouwen van het uitsluitend nachttarief, kan het voor eigenaars van een warmtepomp of elektrische verwarming voordelig zijn om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk automatisch te laten sturen naar de juiste (goedkoopste) momenten van de dag.  

 

Een apparaat voor automatische sturing beslist zelf – met behoud van je comfort – wanneer een toestel wordt ingeschakeld. Zo een systeem maakt optimaal gebruik van jouw zonne-energie, kan pieken in het stroomverbruik verlagen (wat nuttig is voor het beperken van het aangekondigde capaciteitstarief) en kan ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk voordeel haalt uit een dynamisch elektriciteitscontract.  

De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat met een maximum van € 400.

Retroactieve investeringspremie voor microwarmte-krachtinstallaties en kleine windmolens

Ook voor de 530 eigenaars van een microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen, die hun installatie voor 31 december 2020 in dienst namen, werd een retroactieve investeringspremie goedgekeurd.

Waar en hoe aanvragen?

Alle besproken premies vraag je vanaf 1 oktober aan via de Fluvius website op www.fluvius.be/retroactieve-investeringspremie.