Welke subsidies voor energiebesparende maatregelen zijn er in 2024?

Welke subsidies kan je in 2024 aanvragen voor energiebesparende maatregelen? Het zijn er nog wel wat, al is het een kluwen en moet je dus zoals gewoonlijk best wat zoeken. Wij deden daarom alvast het grote werk voor jou. Zo krijg je in dit artikel een duidelijke opsomming van de energietechnieken waarvoor je in 2024 nog premies krijgt. We kijken daarvoor naar zonnepanelen, laadpalen, thuisbatterijen, warmtepompen, zonneboilers en de sturing voor elektrische warmte. Kortom, alle energietechnieken waarmee je baas kan worden over eigen energie. Je ontdekt bovendien de opties voor zowel particulieren als ondernemingen. We zijn daarbij wel genoodzaakt ons te beperken tot enkele ruwe regels, maar verwijzen je daarom graag door naar de details op de websites van de bevoegde instanties. 

Inhoudstafel

Premies voor particulieren in 2024

Voor zonnepanelen

De gekende premies voor zonnepanelen zijn op dit moment afgelopen! Zonnepanelen met keuringsdatum tot en met 31 december 2023 komen wel nog in aanmerking voor een premie. Let op: je bent verplicht je zonnepanelen aan te melden bij Fluvius binnen de 30 dagen na de AREI-keuring. Doe je die aanmelding niet binnen de 3 maanden na de AREI-keuring dan verlies je onherroepelijk het recht op deze premie. De ondersteuning is beperkt tot 1 premieaanvraag per gebouw en bedraagt € 150 per kWp tot 4kWp en € 75 per kWp tussen 4 en 6 kWp. Zo kom je op maximaal € 750. 

Samengevat
 • Gekeurde installaties tem 31 december 2023

 • Geldt niet meer in 2024

 • Met digitale meter

 • Tijdig aangemeld bij Fluvius

 • Tussen € 150 en € 750 

 • Enkele extra voorwaarden mbt je huis, de aannemer

 • Ook géén 6% btw meer

Meer details op de pagina over premies voor zonnepanelen van Fluvius.

Ter info: er loopt ook nog een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen geïnstalleerd tussen 2006 en eind 2020.

Voor een laadpaal

Hoewel er geen premies zijn voor laadpalen kan je wel een belastingvermindering genieten. Die bedraagt 45 % tot 15 % afhankelijk van het jaar van de uitgaven (voor installatie en keuring). Zo is het bedrag voor uitgaven betaald vanaf 1 januari 2023 maximum € 1 750  voor een unidirectioneel laadstation en per belastingplichtige of € 8000 per bidirectioneel laadstation en per belastingplichtige.

Meer details op de website van de FOD Financiën.

Voor een zonneboiler

De zonneboiler valt voortaan onder de algemene verbouwpremie. Dat is een Vlaamse premie die tal van verbouwingswerken combineert in één aanvraag. Dat was tot voor kort anders al is het goede nieuws dus dat er nog steeds een premie voor zonneboilers is. Gezien er opnieuw voorwaarden zijn, kan je voor een zonneboiler tot € 2750 premie krijgen (of maximaal 50% van je factuur of € 660 per m2). De verbouwpremie hangt echter sterk af van je inkomenscategorie. Hou rekening met de factuurdatum bij je premieaanvraag, gezien die maximaal 24 maanden mag bedragen.

Samengevat
 • Valt onder Mijn Verbouwpremie

 • Bedrag afhankelijk van je inkomenscategorie, maar kan sterk oplopen

 • Enkele technische voorwaarden

 • Aanmelden binnen 2 jaar na factuurdatum

Meer details op pagina over de zonneboiler op vlaanderen.be.

Voor een warmtepomp

Er is een premie voor warmtepompen in verbouwingen. In nieuwbouw geldt de premie niet, al zijn daar alternatieve vergoedingen. Die loopt net als de zonneboiler premie via de algemene verbouwpremie van de Vlaamse Overheid. Elk type warmtepomp komt daarbij in aanmerking. De belangrijkste voorwaarde is dat het gebouw voor 2014 aangesloten moest zijn op het elektriciteitsnet. Het bedrag dat je kan ontvangen is sterk afhankelijk van het type gebouw, je relatie tot het gebouw (eigenaar, verhuurder, …), je inkomenscategorie en het type warmtepomp. Eigenaar-bewoners in de middelste en hoogste inkomenscategorie kunnen zo bijvoorbeeld € 4000 basispremie krijgen voor een geothermische warmtepomp maar bedragen zijn maximaal 40% van het factuurbedrag (ex. btw). Kijk dus zeker de voorwaarden eens na voor jouw situatie.

Voor een warmtepompinstallatie in een nieuwbouw blijft wel het verlaagd 6% btw-tarief gelden tot het einde van 2024.

Samengevat
 • Valt onder Mijn Verbouwpremie

 • Bedrag afhankelijk van je inkomenscategorie, maar kan sterk oplopen

 • Bedrag afhankelijk van type warmtepomp (geothermisch, lucht-lucht, …)

 • Enkele technische voorwaarden

 • Ook btw verlaging tot 6% verlengd tot 31 december 2024

Meer details op pagina over de warmtepomp op vlaanderen.be.

Voor een thuisbatterij

We lezen dit op de website van de Vlaamse Overheid: ”De premie thuisbatterij wordt stopgezet: een thuisbatterij-installatie met een AREI-keuringsattest na 31 maart 2023 komt niet meer in aanmerking voor deze premie.”

 TIP: Zit je met energie-overschotten? Ontdek dan zeker ons artikel over energiedelen en persoon-aan-persoon verkoop.

Meer details op de website van de FOD Financiën.

Voor sturing elektrische warmte

Dankzij de komst van de digitale meter kunnen gezinnen op een efficiënte manier hun warmte- en elektriciteitsverbruik afstemmen op hun noden. Heel wat gezinnen verwarmen namelijk elektrisch in de vorm van een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bijvoorbeeld via zonnepanelen), en/of het vermijden van hoge verbruiken op piekmomenten doorheen de dag. Voor de aankoop en de plaatsing van dat sturingsapparaat heb je recht op een premie in 2024. Deze sturing zit bij Aetec vervat in het totale EMS (energy management system van Bepowered).

Samengevat
 • Premie aan te vragen bij Fluvius

 • Max 50% van investeringsbedrag met maximum van € 400

 • Factureren opgemaakt tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024

 • Attest aannemer te voorzien

Meer details vind je op de website van Fluvius

Premies voor ondernemingen

Onder ondernemingen verstaan we professionele energieverbruikers die willen investeren in hernieuwbare energie in niet-woongebouwen. Als KMO maar ook als grote onderneming kom je dus in aanmerking, want er zijn wel wat mooie premies lopende. We denken daarbij aan de ondersteuningsmechanismen, warmtepompen, laadpalen, KMO batterijopslag, energy management systemen en zonneboilers. Deze premies zijn vaak wel complexer en bevatten bijvoorbeeld verhoogde investeringsaftrekking, investeringspremies en ecologiepremies via VLAIO. We verwijzen je graag door naar de website van Vlaio die de energiepremies voor onderneming eigenlijk allemaal héél mooi samenvat.

Voor laadpalen

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Meer details op pagina over laadpalen op de website van Vlaio.

Voor KMO batterijsystemen

KMO batterijsystemen kunnen ook een premie aanvragen via de ecologiepremie plus via het VLAIO, Dit premiebedrag schommelt tussen 15 – 30% van de investering, al dient het systeem aan enkele specifieke parameters te voldoen.

Meer details op de website van Vlaio.

In een notendop

Versnelde terugverdientijd

Subsidies en premies verkorten de terugverdientijd van energiebesparende investeringen.

Onafhankelijkheid vergroten

Investeren in energiebesparings technieken verhoogt je onafhankelijkheid van het energienet.

Snel eigen baas

Met de juiste premies word je sneller onafhankelijk in je energievoorziening.